Lista aktualności Lista aktualności

21 marca, Międzynarodowy Dzień Lasów

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów są lasy i zrównoważony rozwój miast. 21 marca jest okazją, aby uświadomić społeczeństwu, jak duże znaczenie mają drzewa w miastach i lasy wokół terenów zurbanizowanych.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, czyli 21 marca, w Polsce zbiega się w czasie
z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ.
W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska i społeczeństwa. Dodatkowo co roku wybierany jest temat przewodni, by zaakcentować jedno z zagadnień.

 

 

Tegoroczne hasło nawiązuje do zadrzewień w miastach, wpływających na poprawę komfortu ludzkiego życia, przynosząc korzyści nie tylko społeczne, ekologiczneale i ekonomiczne. Zrównoważony rozwój miast to podstawa nowoczesnej strategii budowy metropolii. Prognostycy z ONZ szacują, że w 2050 r. 75% społeczeństwa żyjącego na Ziemi będzie mieszkać w miastach. Postępująca urbanizacja nie musi jednak oznaczać niekontrolowanej ekspansji zanieczyszczonych miast. Drzewa na terenach zurbanizowanych oraz lasy wokół nich sprawią, że w miastach będą lepsze warunki życia. Architekci i miejscy planiści coraz częściej opiera ją swoje projekty na ekologicznych aspektach. Przyszłość budownictwa mieszkalnego oparta będzie głównie na ochronie jakości powietrza i zasobów środowiska.

 

Dlaczego tereny zielone mają tak duże znaczenie dla mieszkańców metropolii?

•      Lasy i drzewa magazynują węgiel, pomagając tym samym łagodzić skutki zmian klimatu na terenach zurbanizowanych i wokół nich;

•      Obecność drzew wpływa pozytywnie na lokalny klimat, co pomaga zaoszczędzić
od 20 do 50 proc. energii potrzebnej do ogrzewania;

•      Strategiczne rozmieszczenie drzew na terenach zurbanizowanych może obniżyć temperaturę powietrza o 8 stop. C, redukując o 30 proc. zapotrzebowanie na klimatyzację. Oddziaływanie transpiracyjne jednego drzewa w ciągu roku, powodujące ochładzanie atmosfery, można porównać tym samym do 10 pracujących klimatyzatorów;

•      Z 1 m² powierzchni liściowej drzew dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu. Jedna dorosła, 60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny do życia 3 osób;

•      Drzewa na terenach zurbanizowanych są doskonałymi filtrami powietrza, usuwającymi szkodliwe zanieczyszczenia i drobnocząsteczkowy pył, w tym dwutlenek węgla, siarki i metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk);

 •     Drzewa redukują hałas, ponieważ stanowią naturalną osłonę przed szumem z pobliskich dróg i terenów przemysłowych;

•      Dobrze zarządzane lasy oraz tereny zielone w miastach i wokół nich zapewniają środowisko do życia, pokarm i schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, wpływając  pozytywnie na różnorodność biologiczną;

•      Miejskie tereny zielone zachęcają do aktywnego i zdrowego trybu życia, zapobiegają chorobom oraz służą jako miejsce spotkań towarzyskich;

•      Lasy na terenach zurbanizowanych i wokół nich pomagają filtrować wodę, tym samym wpływają na jakość wody pitnej. Lasy chronią również zlewiska i zapobiegają powodziom, ponieważ magazynują wodę zarówno w biomasie, jak i glebie.

 

 

Międzynarodowy Dzień Lasów to również okazja do rozmowy o lasach w kontekście globalnym i lokalnym. Polska jest w czołówce państw europejskich pod względem powierzchni lasów, które zajmują blisko 30% powierzchni naszego kraju. Ich powierzchnia będzie wciąż wzrastać, dzięki racjonalnemu użytkowaniu i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe. Spełnia ona wymagania zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym, gospodarczym i przyrodniczym. By się o tym przekonać warto odwiedzać las, nie tylko pierwszego dnia wiosny.

 

Szczegółowe informacje, wraz z listą miejsc przyrodniczych, kulturowych i krajoznawczych, wartych odwiedzenia w wielkopolskich lasach na www.poznan.lasy.gov.pl.

 

 

 

 

 

Rafał Śniegocki

Rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Poznaniu

tel. +48 61 668-44-85, tel. kom. +48 668-591-084

e-mail: rzecznik@poznan.lasy.gov.pl