Lista aktualności Lista aktualności

Ruszyły sadzenia!

Praca leśnika wbrew obiegowym opiniom, jest intensywna cały rok, jednak wiosną zdecydowanie nabiera tempa.

Na codzienne obowiązki związane z pozyskaniem i wywozem drewna, nakłada się najważniejszy – posadzenie nowego pokolenia lasu. Zalesienia i odnowienia odbywają się wczesną wiosną, gdy mróz ustąpi a grunt rozmarznie na tyle, by móc sadzić. Ideałem jest zdążyć przed pierwszym przyrostem korzeni. Wówczas mamy większe prawdopodobieństwo udatności – czyli gwarancję, że to co posadzimy przetrwa. Nie bez znaczenia jest też pogoda. Chociaż wszyscy jesteśmy wygłodniali promieni słonecznych, dla sadzonek najlepiej jest gdy niebo lekko się zachmurzy a w powietrzu utrzymuje się stała wilgoć.

Sadzenie wydaje się rzeczą prostą, bo któż z nas nie potrafiłby wykopać dołka. Jednak „dołek" „dołkowi" nie równy. Nauka jaką jest hodowla lasu wyróżnia kilka rodzajów „dołków". Od najmniejszego do największego to szpara, jamka, dołek. Wszystko zleży od tego czym odnawiamy  i ile lat ma sadzonka. Ale zacznijmy od początku.

świeżo posadzona sosna

Leśnik wie to doskonale, że pierwszym etapem hodowlanym jest odpowiednio wybrana rębnia.Tak, tak… to chęć posadzenia konkretnego lasu determinuje rodzaj wykonanego cięcia. Sadzenie w miejscach gdzie las wcześniej rósł, nazywamy „odnowieniem", natomiast tam, gdzie go wcześniej nie było – „zalesieniem".

Przygotowania odnowień zaczynamy znacznie wcześniej, orząc jeszcze jesienią, lub wczesną wiosną. Leśniczowie planują jakimi gatunkami i w jaki sposób będą odnawiać zręby, w szczegółach ustalając więźbę (odległości pomiędzy sadzonkami) oraz rodzaj zmieszania gatunków. Przez ostatnie 10 lat odnowiliśmy ponad 1000 ha. Sposobów zmieszania jest wiele, od pojedynczego wprowadzania, poprzez grupowe, do kępowych. Nie jest to trudne bo przyroda sama podpowiada co i gdzie się uda. Poza tym ramy wszelkich działań w leśnictwach zostały wcześniej ustalone w Planie Urządzenia Lasu.

Podstawa udatności sadzenia to dobrze przygotowana drużyna oraz sprzęt. Małe, jednoroczne i dwuletnie sadzonki sosny sadzimy kosturem. Do posadzenia świerka i gatunków liściastych używamy łopat. W zależności od sposobu przygotowania gleby, w leśnictwie używa się tez świdrów do sadzenia oraz motyk. W ostatnim czasie mocno rozwinęła się hodowla w pojemnikach tzw. sadzonek z bryłką.

Podleśniczy leśnictwa Ostrolesie. Sadzonka sosny z bryłką.

To co je odróżnia od zwykłych sadzonek to wielokrotnie większa udatność, przynajmniej                     w pierwszych fazach życia drzewostanu. Do ich posadzenia służą sprzęty specjalnie do tego dostosowane. Najlepsze są łopaty typu JUNAK oraz specjalne kostury. Przy odnawianiu średnio 100 ha rocznie, musimy maksymalnie ułatwiać sobie pracę i poprawiać jej wydajność. Dlatego też w tym roku  nasze zręby odnawiamy za pomocą zakupionej w zeszłym roku sadzarki.

sadzarka 

Nowoczesne, zrównoważone leśnictwo to przede wszystkim naśladowanie naturalnych procesów jakie zachodzą w przyrodzie. Wieloletnie obserwacje leśniczych i dynamika poszczególnych siedlisk wskazuje powierzchnie gdzie pozostawiamy je do obsiewu, a gdy urodzaj nasion na to pozwoli do naturalnego obsiewu. Przez ostatnie 10 lat odnowiliśmy ponad 1000 ha. 16 ha uznaliśmy jako odnowione naturalnie. W przyszłości mamy zamiar stale powiększać te liczby i przebudowywać monokultury sosnowe w drzewostany wielogatunkowe, zgodne z siedliskiem i odporne na szkodniki, patogeny oraz inne niekorzystne czynniki.

M.K.