Asset Publisher Asset Publisher

Styczeń – miesiącem podsumowań

Koniec roku to zwykle czas podsumowań, jednak przekuwanie ich w liczby i fakty, w leśnictwie następuje dopiero w styczniu. To mniej romantyczna część naszej pracy, jednak bardzo ważna, ponieważ daje obiektywny obraz naszej działalności.

Czas inwentur

Któż choć raz nie odbił się od drzwi w ulubionym sklepie podczas inwentury? Zliczane stany magazynowe, nie pozwalają na sprzedaż przynajmniej przez jeden dzień w roku. Szczególnie pod jego koniec. Las dla nas to przede wszystkim wielofunkcyjny, doskonały ekosystem, a magazyn tworzymy w sposób wirtualny, przyjmując na stan drewno pozyskane i składowane w lesie. To z lasu klient odbiera drewno, wcześniej dokładnie pomierzone, sklasyfikowane i wprowadzone sztuka po sztuce, bądź stos po stosie do systemu. Co roku więc dosięga nas obowiązek przeprowadzania pełnej inwentaryzacji. Liczymy i mierzymy wówczas wszystko co pozostaje w lesie, począwszy od drewna,  kończąc na biblioteczce leśniczego. Takie inwentury, przeprowadza się też doraźnie w ciągu roku, a także przy okazji przekazywania leśnictwa, np. gdy leśniczy wybiera się na dłuższy urlop, a jego kolega przejmuje obowiązki w leśnictwie.

Główny Urząd Statystyczny czeka na dane.

Kadrowe, finansowe i inne – jak w każdej firmie spełniamy obowiązek sprawozdawczości. A co jeżeli chodzi o las? Cóż takiego może się w nim zmienić przez rok? Otóż bardzo wiele. W ciągu roku wykonujemy planowane wcześniej prace, zakładając  nowe zręby i odnawiając zeszłoroczne. Jak nie trudno się domyśleć skutkuje to zmianą struktury wiekowej drzewostanu – jednak nie wpływa na zmniejszenie się powierzchni leśnej. Ogólna powierzchnia lasów pozostaje ta sama, choć zmienia się udział powierzchniowy poszczególnych klas wieku. Oprócz gruntów leśnych, nadleśnictwo posiada też w swych zasobach inne nieruchomości, takie jak role, łąki, pastwiska, nieużytki. Każda, nawet najmniejsza zmiana musi być odnotowana i wykazana w sprawozdaniu.

W styczniu składamy deklaracje podatkowe.

Podatek leśny, rolny, od nieruchomości – płacimy za to nad czym sprawujemy zarząd. Wspomniane wcześniej zmiany, wykazywane w licznych sprawozdaniach znajdują też odzwierciedlenie w składanych przez nas deklaracjach. Każdy Polak, posiadający nieruchomość płaci za nią podatek, często nie pamiętając kiedy ostatnim razem deklarował na papierze co posiada. Z racji tego, że w lesie zachodzą ustawiczne zmiany, musimy robić to co roku. Nie wszystkie lasy objęte są tą samą stawką podatku. Te które nie osiągnęły jeszcze 40 roku życia są na przykład zwolnione z obowiązku podatkowego, a lasy w rezerwatach objęte są połową stawki podatku leśnego. Nadleśnictwo też posiada nieruchomości – leśniczówki i biuro a także drogi za które płaci podatek od nieruchomości. Średniorocznie przeznaczamy na tego typu opłaty około 700 tys. zł uiszczane na konta gmin, gdzie znajdują się deklarowane nieruchomości. W całych lasach przedstawia się to jak na grafice poniżej.

 

 

Czas aktualizacji SILP i LMN

Zmiany udziału powierzchniowego klas wieku, udziału gatunkowego, podziały powierzchniowe i administracyjne, zbywanie i nabywanie nieruchomości – wszystko to znajduje odzwierciedlenie w naszej bazie danych SILP (System Informatyczny Lasów Państwowych). Co roku musi ona zostać zaktualizowana. Podobnie jak i leśna mapa numeryczna (LMN), bez której nie wyobrażamy sobie pracy w lesie. Oczywiście baza SILP uzupełniana jest na bieżąco, jednak raz w roku przebiega jej pełna aktualizacja, która zamyka poprzedni rok i umożliwia dokończenie planów na przyszły. Na mapy nanosi się nowe uprawy leśne, powierzchnie gdzie miało miejsce pozyskanie, nowe stanowiska chronionych roślin, ostoje zwierząt itd.

Zdajemy raporty jednostkom nadrzędnym

Aby w pełni podsumować miniony rok, informujemy też jednostki nadrzędne – Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, oraz Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych o wszystkich zdarzeniach gospodarczych i przyrodniczych jakie miały miejsce. Zdajemy relację z produkcji szkółkarskiej oraz nasiennictwa, zabiegów ochronnych i przeciwpożarowych. Szczegółowo przekazujemy dane na temat zasiedlonych gniazd w strefach rozrodu i regularnego przebywania ptaków chronionych, a także zliczamy ilość zajęć edukacyjnych przeprowadzonych przez naszych pracowników. Rozliczamy się ze sprzedaży drewna oraz pozyskania określonych sortymentów. Każde, nawet najmniejsze zdarzenie gospodarcze jest starannie odnotowane, tak aby dane zawarte w naszych systemach służyły nie tylko nam, ale przyszłym pokoleniom, ułatwiając im gospodarowanie lasami.

 

 

Styczeń – choć w przyrodzie czas lenistwa, dla nas to okres bardzo intensywny. W lesie prowadzi się pozyskanie w miejscach, które latem są trudnodostępne, a w biurze przekłada się tomy dokumentacji. Nic jednak nie dzieje się bez przyczyny i określonego finału. Czas podsumowań uzmysławia nam, że wiele dokonaliśmy w minionym roku i daje motywację do dalszych działań w służbie naszym lasom.