Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Pniewy
Nadleśnictwo Pniewy
61 29 10 559, 61 29 36 420
61 29 36 435

ul. Wolności 4

62-045 Pniewy

Biuro nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Konto bankowe: PKO BP 65 1020 4128 0000 1402 0035 0538

NIP: 787-00-07-159

REGON: 630011480

Nadleśniczy
Kwiryn Naparty
61 29 36 421
Zastępca Nadleśniczego
Czesław Kurowski
61 29 36 424
Główny Księgowy
Krzysztof Matuszak
61 29 36 425
Sekretarz Nadleśnictwa
Sebastian Rosik
61 29 36 449

Inżynier Nadzoru

Remigiusz Krzyżagórski
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 61 29 36 444

Stanowisko ds. BHP i lasów niepaństwowych

Mieczysław Kornobis
Stanowisko ds. BHP i lasów niepaństwowych
phone-abbreviation: 61 29 36 427

Stanowisko ds. pracowniczych

Ewa Dziekoń-Kurowska
Stanowisko ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 61 29 36 441

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Śnieguła
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 61 29 36 442
Zbigniew Maciejak
Strażnik Leśny

Dział gospodarki leśnej

Maciej Bernat
Starszy Specjalista SL d.s. ochrony lasu
phone-abbreviation: 61 29 36 440
Michał Idczak
Specjalista d.s. ochrony przyrody, łowiectwa, edukacji
phone-abbreviation: 61 29 36 443
Elwira Krzyżagórska
Stanowisko ds. sprzedaży drewna
phone-abbreviation: 61 29 36 429
Marek Krystofiak
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu
phone-abbreviation: 61 29 36 445
Paweł Jurewicz
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
phone-abbreviation: 61 29 36 438
Monika Kubiak
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 61 29 36 434
Blanka Krenc, Krystian Mikosz
Stażyści

Dział finansowo-księgowy

Małgorzata Kornobis
Stanowisko ds. finansowo księgowych
phone-abbreviation: 61 29 36 446
Maria Mamet
Stanowisko ds. finansowo księgowych
phone-abbreviation: 61 29 36 447
Danuta Majchrzak
Stanowisko ds. finansowo księgowych
phone-abbreviation: 61 29 36 439

Dział administracyjno-gospodarczy

Grażyna Ochla
Stanowisko ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 61 29 36 431
Jolanta Jerzykowska
Stanowisko ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 61 29 36 433

Sekretariat

Magdalena Musiał
Sekretariat
phone-abbreviation: 61 29 36 420

Inspektor Ochrony Danych

Monika Kowalik
Inspektor Ochrony Danych