Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE

Sprzedaży środków trwałych – komputerów.

OGŁOSZENIE III

 

Sprzedaży środków trwałych – komputerów.

 

                    Działając na podstawie Zarządzenia Nr 37/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy z dnia 23 czerwca 2017 roku Zn.Spr.:SA.0210.38.2017

w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych oraz warunków odstąpienia od przetargu oraz Wniosku nr 6 komisji likwidacyjnej   z dnia

16 października 2017 r. zn.spr.: SA.3400.7.2017  roku , Nadleśnictwo Pniewy ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż  komputerów będących środkami trwałymi na stanie, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej, facebooku, BIP       i  tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Pniewy.

Szczegółowe informacje dotyczące komputerów  zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia III – szczegółowa specyfikacja.

Oferty na zakup komputerów należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa do dnia

16 listopada 2017 roku, do godz. 15:00, podając nr inwentarzowy środka trwałego oraz dokładne dane adresowe, w zamkniętej kopercie, z informacją „OFERTA”.

Rozstrzygnięcie postępowania dokona komisja powołana w/w Zarządzeniem dnia  

17 listopada 2017 roku o godzinie 9:00. Rozstrzygnięcie nastąpi  w świetlicy Nadleśnictwa Pniewy I-piętro, rozstrzygnięcie jest jawne.

Resources to get