Asset Publisher Asset Publisher

Zlikwidowaliśmy zagrożenie przy DK92

Stare, uschnięte i zamierające drzewa rosnące w pobliżu ciągów komunikacyjnych stwarzają ogromne zagrożenie dla użytkowników dróg. W związku z tym, w sposób ciągły prowadzimy monitoring drzewostanów, usuwając drzewa mogące wyrządzić szkodę podczas większych wichur, które w tym roku tak dotkliwie nas doświadczają.

W ostatnich dniach przeprowadzaliśmy likwidację zagrożeń w pobliżu drogi krajowej nr 92, na terenie leśnictwa Pniewy. DK 92 to najważniejszy i najbardziej uczęszczany  ciąg komunikacyjny przebiegający przez środek naszych lasów. Usuwanie drzew w pobliżu takiej drogi wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników ruchu. Prace przebiegają w porozumieniu z zarządcą drogi (Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad) oraz przy udziale policji i straży leśnej. Miejsce prowadzenia prac jest solidnie oznakowane, tak aby każdy kierowca miał pewność jak zachować się na drodze. W przypadku obalania drzew, ruch drogowy jest na chwilę wstrzymywany.

Mamy świadomość, że działania te stwarzają kłopot dla uczestników ruchu, za co serdecznie wszystkich Państwa przepraszamy, jednak bezpieczeństwo ludzi jest dla nas najważniejsze smiley.